Dynamizace

Dynamizace se zaměřuje na vyměřovací základy sociálního pojištění nebo vybraných částí soukromého pojištění s ohledem na měnící se podmínky. Zpravidla je v pojistných podmínkách dohodnuta dynamizace pojistných částek.