Elektrická zabezpečovací signalizace

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) je souhrn technických prostředků, které včasným upozorněním zmírňují škody, které nastaly z důvodu vniknutí nebo do objektu. V pojistných podmínkách pro pojištění majetku jsou definovány požadavky na EZS.