Frekvence placení

Frekvence placení je předem sjednaný časový rozestup úhrady pojistného (pojistné je možné hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně).