Hasící přístroj

Hasicí přístroj je fyzická věc, které pod tlakem rozprašuje vhodná hasící prostředky (vodu, pěnu, CO₂, hasící prášek).