Havarijní pojištění

Havarijní pojištění se vztahuje na motorová vozidla. Chrání motorové vozidlo před škodami, jejichž vznik a rozsah řidič vozidla nemohl ovlivnit. Platí také na škody, které zavinil buď z části nebo celé.