Havarijní stav

Havarijní stav je taková událost, kdy došlo ke vzniku škody.