Hodnocení rizika

Hodnocení rizika se zabývá tím, za jakých podmínek a za jak vysokou pojistnou částku je možné dané riziko převzít do pojištění.