Hospitalizace

Hospitalizace je situace, kdy byl pojištěný přijat do nemocnice za účelem lékařského ošetření. Doba hospitalizace musí být delší než 24 hodin.