Hranice pojistné smlouvy

Hranice pojistné smlouvy je místo, kde končí existující smlouva a kde začíná smlouva nová.