Hrubé předepsané pojistné

Hrubé předepsané pojistné představuje výši pojistného, které bylo na základě příslušných pojistných smluv určeno v příslušném roce.