Identifikační číslo vozidla

Identifikační číslo vozidla je jedinečné číslo motorových vozidel, které je zpravidla vyražené na štítku, jenž je trvale připevněný ke karosérii vozu nebo je její pevnou součástí.  Toto číslo je nezbytnou součástí každého vozidla. Je složeno ze 17 znaků.