Indexace

Indexace je ujednání v pojistné smlouvě, které umožňuje upravit pojistnou částku s ohledem na růst inflace. S tímto pojmem obvykle souvisí výše pojistného.