Individuální sazby

Individuální sazby jsou sazby určené pro výpočet pojistného. Tyto sazby se uplatňují v případě, kdy je počet pojištěných příliš nízký na to, aby bylo možné vytvářet pro tento účel skupiny.