Individuální účet

Individuální účet je účet, který je zřizován a veden pojišťovnou k pojistné smlouvě.