Individuální úrazové pojištění

Individuální úrazové pojištění se sjednává pro případ vzniku úrazu pojištěné osoby. Pojistné plnění nastává v případě tělesného poškození vzniklé úrazem, dále je pojistné vypláceno v době v pracovní neschopnosti, v případě vzniku trvalých následků atd.