Informační povinnost

Informační povinnost má pojišťovna k veřejnosti, orgánu dohledu i ve vztahu k pojistníkovi.