Inkasované pojistné

Inkasované pojistné je částka, která byla uhrazená v určitém časovém období.