Intervence

Intervence je činnost, která směřuje k opravě chyby nebo doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Intervence může směřovat k zjištění nebo ověření nových skutečností, činností směřující k obnovení smlouvy, k vymáhání dlužného pojistného apod.