Investiční činnost

Investiční činnost se zaměřuje na zhodnocení jmění, které komerční pojišťovna spravuje nebo vlastní. Pojišťovna musí investovat tak, aby kdykoli mohla vyplatit závazky vůči pojištěncům.