Jednorázové pojistné

Jednorázové pojistné představuje částku, která se vztahuje na celou dobu pojištění, na kterou bylo pojištění sjednáno.