Jednorázové pojistné plnění

Jednorázové pojistné plnění je takové plnění, které je vyplaceno v podobě jedné platby, nikoli opakovaně.