Judikatura

Judikatura představuje soubor vydaných soudních rozhodnutí. V pojišťovnictví má judikatura velký vliv, neboť ovlivňuje podobu pojistných produktů, výši pojistné plnění a také pojistné podmínky.