Kalkulace pojistného

Kalkulace pojistného se skládá ze tří složek: samotného pojistného, kalkulovaných správních nákladů a kalkulovaného zisku.