Maxima bude znovu sjednávat zdravotní pojištění cizinců

Praha 19. září 2023 – Dlouho diskutovaná novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky (č. 326/1999 Sb.) konečně vstoupila v platnost, a to 19. září 2023. Tímto, dlouhé měsíce očekávaným krokem, se ruší monopol Pojišťovny VZP, takže nyní mohou sjednávat cestovní zdravotní pojištění cizinců také další subjekty mimo PVZP. Mezi ně patří i česká pojišťovna MAXIMA, která připravila komplexní nabídku v několika verzích. Pojďme se podrobně podívat na jejich pojistné limity a další podrobnosti. 
„Od 20. září mohou zprostředkovatelé Maxima pojišťovny opět sjednávat zdravotní pojištění cizinců i ve své komplexní verzi,“ vysvětluje Roman Jandík, ředitel úseku retailového pojištění.  „Klienti si v rámci produktové nabídky mohou vybrat ze dvou základních variant, které se od sebe liší pojistným krytím. Základní varianta Standard plně odpovídá požadavkům zákona a navýšeným limitům na úroveň 400 tisíc EUR. Pojištění kryje i léčebné výlohy v rámci zemí Schengenského prostoru až do výše 30 tisíc EUR,“ upřesňuje.
Maxima pojišťovna nově přichází s variantou pojištění Exclusive se zvýšeným limitem pojistného krytí až na 600 tisíc EUR. Zahrnuje léčebné výlohy v zemích Schengenu až do výše 100 tisíc EUR, ale navíc je v této variantě kryta i preexistence zdravotních rizik a zahrnut Program MaxCare s limitem 3 000 Kč v rozsahu příspěvku na zdravotní a podpůrné programy (např. nepovinná očkování, plastové fixace, hormonální antikoncepce, pomůcky pro invalidy aj.) dle rozsahu definovaném VPP.
Pro koho je pojištění určeno?
Zdravotní pojištění cizinců je určeno pro ty, kteří nespadají do systému veřejného zdravotního pojištění České republiky. Jde o 2 skupiny – cizince, kteří zde plánují krátkodobý pobyt do 90 dnů (pro ty je určen produkt Nutné a neodkladné zdravotní péče). Pro cizince, kteří plánují v ČR zůstat déle než 90 dnů (tzv. dlouhodobý pobyt) je určen produkt nazvaný Komplexní zdravotní pojištění cizinců. Maxima nabízí 2 typy tohoto komplexního pojištění, a to Standard a Exclusive, které se liší především ve výši pojistného krytí. Klienti mohou využít více než 140 smluvních zařízení, a kromě ošetření zubů, které se hradí hotově, vyřeší Maxima pojišťovna veškeré náhrady sama napřímo s lékařem či lékařským zařízením.