Místo pojištění

Místo pojištění definuje přesnou lokaci, na kterou se pojistná ochrana vztahuje.