Nenahlášená škoda

Nastalá, ale nenahlášená škoda je typ škody, která se ve skutečnosti stala, avšak její existence nebyla pojišťovna nahlášena. Své postavení mají v odpovědnostních pojištěních.