Zajištění

 

Vedoucím zajistitelem Maxima pojišťovny je zajišťovna SCOR GLOBAL P&C. Další zajistitelé jsou VIG Re, Polish Re, Korean Re, Odyssey Re, Deutsche Ruck a další.

Zajistným makléřem Maxima pojišťovny je AON CENTRAL AND EASTERN EUROPE, která zajišťuje občanský majetek, průmysl, podnikatele, odpovědnosti, CatXL zajištění a FAC programy pro speciální rizika.