Odpovídající aktiva

Odpovídající aktiva kryjí závazky z pojištění, kdy splatnost těchto závazků může být požadována v určitě měně.