Odstoupení

Odstoupení je úkon, který bývá prováděn jednostranně a ruší se jím smluvní závazkový vztah.