Odstoupení od pojistné smlouvy

Odstoupení od pojistné smlouvy nastane ve chvíli, kdy pojistitel zjistí, že mu pojištěný poskytl nepravdivé nebo nekompletní údaje. V případě, že by pojistitel tyto informace znal, nikdy by pojistnou smlouvu neuzavřel.