Obecná odpovědnost za újmu

  • Kryje škody vzniklé na zdraví, životě, věci nebo následné finanční škody.
  • Pojištění kryje podnikateli náklady a nároky třetích osob.
  • Chrání škody vzniklé třetí osobě například vadným výrobkem.
  • Pojištění splňuje veškeré zákonné podmínky

Obecná odpovědnost za újmu

Pojištění se sjednává pro případ, že Vaší podnikatelskou činností způsobíte jinému škodu na zdraví, životě nebo na věci, a jste za ni dle právních předpisů odpovědni. Dále se pojištění vztahuje i na tzv. následnou finanční škodu a také odpovědnost z držby, vlastnictví nebo nájmu nemovitosti.