Odpovědnost za újmu způsobenou vadným výrobkem

  • Kryje škody vzniklé na zdraví, životě, věci nebo následné finanční škody.
  • Pojištění kryje podnikateli náklady a nároky třetích osob.
  • Chrání škody vzniklé třetí osobě například vadným výrobkem.
  • Pojištění splňuje veškeré zákonné podmínky

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným výrobkem

K pojištění obecné odpovědnosti je možné připojistit i odpovědnost za újmu způsobenou vadným výrobkem. Jste-li výrobce a dojde-li v důsledku vady Vašeho výrobku k újmě na zdraví, k usmrcení nebo ke škodě na věci třetích osob, odpovídáte za vzniklou škodu.