Odpovědnost za věci převzaté / užívané

  • Kryje škody vzniklé na zdraví, životě, věci nebo následné finanční škody.
  • Pojištění kryje podnikateli náklady a nároky třetích osob.
  • Chrání škody vzniklé třetí osobě například vadným výrobkem.
  • Pojištění splňuje veškeré zákonné podmínky

Odpovědnost za věci převzaté / užívané

K pojištění obecné odpovědnosti je možné připojistit i odpovědnost za věci převzaté a užívané. Jedná o druh připojištění odpovědnosti za cizí věci, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.) nebo které oprávněně užívá, dojde-li k jejich poškození, zničení nebo pohřešování. Toto připojištění se nevztahuje na dopravní prostředky.