Odpovědnost za věci vnesené zaměstnanci a 3. osobami

  • Kryje škody vzniklé na zdraví, životě, věci nebo následné finanční škody.
  • Pojištění kryje podnikateli náklady a nároky třetích osob.
  • Chrání škody vzniklé třetí osobě například vadným výrobkem.
  • Pojištění splňuje veškeré zákonné podmínky

Odpovědnost za věci vnesené zaměstnanci a 3. osobami

K pojištění obecné odpovědnosti za újmu je možné připojistit i odpovědnost za věci vnesené zaměstnanci a 3. osobami. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor pojištěného vyhrazených k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány pojištěnému nebo některému z pracovníků pojištěného a pojištěný je za ně odpovědný.