Připojištění regresů zdravotních pojišťoven

  • Kryje škody vzniklé na zdraví, životě, věci nebo následné finanční škody.
  • Pojištění kryje podnikateli náklady a nároky třetích osob.
  • Chrání škody vzniklé třetí osobě například vadným výrobkem.
  • Pojištění splňuje veškeré zákonné podmínky

Připojištění regresů zdravotních pojišťoven

K pojištění obecné odpovědnosti za újmu je možné připojistit regresy zdravotních pojišťoven pro zaměstnance a 3. osoby. Jedná se o náhradu škody zdravotní pojišťovně za náklady léčení jejího pojištěnce, které pojišťovna uhradila zdravotnickému zařízení z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ale za tuto škodu odpovídá pojištěný. Obdobně se toto připojištění vztahuje i na náhradu škody institucím nemocenského pojištění.