Škody z pojištění schopnosti splácet Zonky záchranná vesta

Jaký je postup po nahlášení pojistné události?

 

Pojistnou událost oznamujte bez zbytecneho odkladu

1

Po náhlášení pojistné události pošleme nejpozději do 3 pracovních dnů email s číslem pojistné události.

Odklad splatky

2

Pokud budeme potřebovat doplnit nějaké další údaje či podklady, budeme Vás sami kontaktovat.

Popište

3

Poté, co budeme mít všechny potřebné doklady, rozhodneme o pojistné události do 10 pracovních dnů.

 

Pro rychlé vyřízení škody si připravte tyto dokumenty

Pracovní neschopnost

 • Potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti a s vyznačením pravidelných kontrol
 • Lékařské zprávy či propouštěcí zprávu z nemocnice
 • Případně další dokumentaci, kterou máte k dispozici a týká se pojistné události

Dokumenty ke stažení (dejte vyplnit ošetřujícímu lékáři a zaměstnaveteli)

Hospitalizace

 • Potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti a s vyznačením pravidelných kontrol
 • Lékařské zprávy či propouštěcí zprávu z nemocnice
 • Případně další dokumentaci, kterou máte k dispozici a týká se pojistné události

Ztráta zaměstnání

 • Pracovní smlouva / doklad o jmenování do služebního poměru
 • Výpověď z pracovního poměru / doklad o skončení nebo zániku služebního poměru
 • Potvrzení úřadu práce o evidenci v seznamu uchazečů o zaměstnání
Ošetřování člena rodiny
 • Potvrzení o ošetřování člena rodiny s uvedeným datem počátku ošetřování / kopie Rozhodnutí ošetřujícího lékaře zdravotnického zařízení o potřebě ošetřování ošetřovaného
 • V případě dlouhodobé pomoci kopie Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči od Úřadu práce ČR
 • Ostatní dokumentaci, kterou máte k pojistné události

Dokumenty ke stažení (dejte vyplnit ošetřujícímu lékáři a podepsat ošetřovanému)

Invalidita
 • Posudek o invaliditě vystavený Okresní správou sociálního zabezpečení
 • Případně další dokumenty, které máte k dané události k dispozici, zejména lékařské zprávy

Dokument ke stažení (dejte vyplnit ošetřujícímu lékáři)

Úmrtí
 • Kopie Úmrtního listu pojištěného
 • Kopie Listu o prohlídce zemřelého (s čitelnou adresou lékaře), pokud byl vystaven
 • Kopie Pitevní zprávy (s čitelnou adresou lékaře), pokud byla provedena soudní pitva
 • Kopie Usnesení Policie ČR nebo zahraniční policie s ověřeným překladem (v případě, že se jednalo o událost, kterou šetřila policie)

Dokument ke stažení (dejte vyplnit ošetřujícímu lékáři zemřelého)

Máte vše potřebné k nahlášení škody?

Jste připraveni nahlásit škodu?

Oznámení zabere jen pár minut

Nahlásit škodu online

Co vás nejvíce zajímá

Co budu potřebovat k nahlášení škody?

Kromě dokumentů, které jsme jmenovali výše, budete mimo jiné potřebovat číslo pojistné smlouvy a číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění.

Musím nadále hradit splátky úvěru?

Přestože hlásíte pojistnou událost, musíte dle smlouvy i nadále hradit splátky úvěru.

Jaký je postup po nahlášení pojistné události?

Po náhlášení pojistné události pošleme nejpozději do 3 pracovních dnů email s číslem pojistné události.

Poté, co budeme mít všechny potřebné doklady, rozhodneme o pojistné události do 10 pracovních dnů.

Kdy nejlépe nahlásit pojistnou událost?

Pojistnou událost nahlašte bez zbytečného odkladu, hned jak budete mít k dispozici dokumenty, které souvisí s danou pojistnou událostí.

Jak je to s pojistným plnění, když hlásím úmrtí?

Pojistné plnění vyplatíme tzv. obmyšlené osobě, kterou je společnost Zonky. Ta pojistné plnění použije k úhradě dluhu (části jistiny úvěru vyčíslené k datu úmrtí). Pokud bude dluh uhrazen, zbylé nebo celé pojistné plnění následně postoupí do dědického řízení.

Kde se dozvím informace týkající se mé pojistné události?

Informace týkající se Vaší pojistné události se dozvíte na tel. čísle: +420 273 190 400 nebo na e-mailové adrese: zonky@maxima-as.cz.

Jakým způsobem mohu nahlásit pojistnou událost?

Nejlépe a nejrychleji nahlásíte pojistnou událost pomocí našeho online formuláře. Pokud, ale chcete nahlásit pojistnou událost poštou nebo e-mailem, budete potřebovat vyplnit Oznámení dané pojistné události, které najdete na stránce Podmínky a formuláře. Vaše vyřízení pojistné události, ale nebude tak rychlé.

Co dělat, když jsem do online formuláře neuvedl/a nebo nenahrál/a všechny informace a dokumenty?

Pošlete neuvedené informace nebo nenahrané dokumenty e-mailem na adresu zonky@maxima-as.cz. Do předmětu nebo do e-mailu prosím napište číslo úvěrové smlouvy a jméno i příjmení pojištěného.