Škody z pojištění schopnosti splácet Zonkyho záchranná vesta

 

Škody z pojištění schopnosti splácet
Zonkyho záchranná vesta

 

V životě nás může potkat celá řada nepříjemných událostí, kdy snadné vyřízení pojistné události může tyto situace zmírnit.
Pojistnou událost oznamujte bez zbytečného odkladu na čísle 800 449 999. Další kontakty jsou uvedené ve formuláři Oznámení pojistné události, který naleznete ve spodní části této stránky.

Informace týkající se Vaší pojistné události se dozvíte na tel. čísle: +420 273 190 400 nebo na e-mailové adrese: zonky@maxima-as.cz.