Škody z pojištění terminálu - Global payments

 

POJIŠTĚNÍ PŘÍSTROJŮ A TERMINÁLŮ – GLOBAL PAYMENTS

Pojistnou událost oznamujte bez zbytečného odkladu. Kontakty jsou uvedené ve formuláři Oznámení pojistné události, který naleznete ve spodní části této stránky. 

Vyplněný formulář pošlete elektronicky na LPU@maxima-as.cz nebo na MAXIMA pojišťovna, a.s. Italská 1583/24, 120 00 Praha 2

Dokumenty ke stažení