Škody z pojištění terminálu - Global payments

 

POJIŠTĚNÍ TERMINÁLŮ – GLOBAL PAYMENTS

Pojistnou událost oznamujte bez zbytečného odkladu. Kontakty jsou uvedené ve formuláři Oznámení pojistné události, který naleznete ve spodní části této stránky.

 

Dokumenty ke stažení