Škody ze zdravotního pojištění cizinců

Tyto informace jsou určeny těm klientům, kteří uhradili ambulantní ošetření v hotovosti!

Dokumenty potřebné pro provedení likvidace:

Pro úspěšné vyřízení Vaší pojistné události odešlete potřebné dokumenty na adresu pojišťovny:
Maxima pojišťovna a.s.
Italská 1583/24
120 00 Praha 2 Vinohrady

Informace pro zdravotnická zařízení:
Faktury za provedené zákroky včetně lékařských zpráv zasílejte na adresu pojišťovny: 
Maxima pojišťovna a.s.
Italská 1583/24
120 00 Praha 2 Vinohrady