Adhezní pojistná smlouva

Adhezní pojistná smlouva je pojistná smlouva, jejíž obsah je určen jednou ze smluvních stran a druhá strana může smlouvu buďto přijmout nebo nepřijmout, tzn., že jedna strana nemá možnost obsah smlouvy ovlivnit.