Akceptace návrhu smlouvy

Akceptace návrhu smlouvy je přijetí návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Tato situace může nastat buď včasným prohlášením osobou, které byl návrh určen, nebo jiným adekvátním aktem (např. zaplacením smluveného pojistného). Smlouva je platná ve chvíli, kdy je akceptován návrh na uzavření pojistné smlouvy.