Aktiva pojišťovny

Aktiva pojišťovny zahrnují:

  1. dlouhodobý majetek, který může být nehmotný, hmotný nebo finanční, 
  2. oběžný majetek, do něhož patří pohledávky, zásoby a peněžní prostředky,
  3. přechodná aktiva, která zahrnuje příjmy a náklady příštích období.