Alokační poměr

Alokační poměr je poměr, ve kterém se pojistné částky rozdělují do jednotlivých podílových fondů. Pojistník si tento poměr může změnit.