Alokované mimořádné pojistné

Alokované mimořádné pojistné je část mimořádného pojistného bez poplatků. Toto pojistné navyšuje rezervu pojištění, která je vytvořená zaplacením mimořádného pojistného.