Amortizace

Amortizace představuje opotřebení příslušné věci. Tato informace je důležitá při výpočtu náhrady škody.