Aval

Aval je ručně podepsaný doklad na obchodním dokumentu, který se zaručuje za poskytnutí platby.