Bagatelní škody

Bagatelní škody jsou pro pojistitele nepřiměřené náklady. Toto je hlavní důvod zavedení spoluúčasti.