Běžné placení pojistného

Běžné placení pojistného přestavuje pravidelné placení pojistného na začátku každého pojistného období.