Biometrické riziko

Biometrické riziko zahrnuje všechna rizika, která různými způsoby ovlivňují  životní podmínky člověka. Jedná se například o smrt, invaliditu, dlouhověkost, nemocnost, počet dětí, rodinný stav atd.